Trang Chủ - Việt Nhật
CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ QUÝ VIỆT NHẬT - VIMICO

Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 043.8582561   Fax: 043.8582592 Email: vijagems@hn.vnn.vn